Kiels Erhvervs-sammenslutning

Ejendommen og den omliggende grund på Niemannsweg 102 er ejet af erhvervs-sammenslutningen „Der Kieler Kaufmann e.V.“ („Erhvervsfolkene fra Kiel“). Sammenslutningen har som sit mål at fremme mødet og meningsudvekslingen mellem medlemmerne og mellem medlemmer og repræsentanter for erhvervslivet, politikere og kulturpersonligheder, der har betydning for Slesvig-Holsten. Endvidere har sammenslutningen til formål af fremme venskabelige og forretningsmæssige forbindelser til andre erhvervs-sammenslutninger i ind- og udland. Siden etableringen i 1947 har sammenslutningen været et samlingspunkt for både det sociale og forretningsmæssige liv blandt erhvervsfolk i Kiel og omegn. Sammenslutningen har i dag ca. 380 medlemmer fra mange forskellige grene af det lokale erhvervsliv.

Læs mere – på tysk – på Der Kieler Kaufmann e.V.